23-26 กันยายน 2560 โครงการกิจกรรมเรียนรู้และฝึกภาษา ในต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์
03 กันยายน 2560 สอบ TEDET นักเรียนโครงการ GEP
18 สิงหาคม 2560 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาต

 
     
   

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 คลิ๊ก

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 คลิ๊ก

 

 

 

**อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีตามความเหมาะสม**