ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวผไทมาส เหมือนวงศ์ (จ๋อมแจ๋ม) และนายนันทกานต์ ยอดไพสง (เบน) ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห

Read more