หน้าแรก

330100440_1361733504560927_1388528430533490146_n
สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ค่าย 2/2566
ทุนการศึกษา ประเภท ค
ทุนการศึกษา ประเภท ข
ทุนการศึกษา ประเภท ก
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4
สอวน. วิชาดาราศาสตร์
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รุ่นที่ 2)
การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (โดรน)
กรรมการตัดสินโครงงาน STEM
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รุ่นที่ 1)
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษTOEIC
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKIT) ระดับนานาชาติ
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(MWS-EPT ) ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ ปิงยศ หัวหน้าโครงการ Gifted Education Program

ภาพกิจกรรม GEP-SME

GEP – SME

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหนคร เขต 1