หน้าแรก

330100440_1361733504560927_1388528430533490146_n
การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม “ครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษ” ปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมรุ่นพี่แนะแนวรุ่นน้อง ปีการศึกษา 2566
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหา…
Thailand Spelling Bee 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567
สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ค่าย 2/2566
ทุนการศึกษา ประเภท ค
ทุนการศึกษา ประเภท ข
ทุนการศึกษา ประเภท ก
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4
สอวน. วิชาดาราศาสตร์
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รุ่นที่ 2)

ภาพกิจกรรม GEP-SME

ประกาศรับสมัคร

GEP – SME

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหนคร เขต 1