การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (โดรน)

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จัดการแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (โดรน) ให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อฝึกนักเรียนให้เรียนรู้ การทำงานของระบบ IOT และระบบการควบคุมอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์