สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบคัดเลือกทุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2567

นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบคัดเลือกทุน ประเภท ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์