การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 13 พ.ย. 2565 ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์