การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ(โดรน)

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1-ม.6

กำหนดการแข่งขัน วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:50 น สถานที่ใต้อาคาร 7 ห้อง 711

รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566