ขอแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ ปิงยศ หัวหน้าโครงการ Gifted Education Program

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกบุคคลรางวัล

“10,000 คุรุชนคนคุณธรรม” ระดับ “ดีมาก”

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1