งดเรียนพิเศษวันเสาร์ ม.1-ม.3 (วันที่ 29 กรกฎาคม 2566)

งดเรียนพิเศษวันเสาร์ ม.1-ม.3 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10