กรรมการตัดสินโครงงาน STEM

นายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงงาน STEM เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนดวงวิภา