แนะนำโครงการGEP:SME ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แนะนำโครงการGEP:SME ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนมัธยมสิงห์

จัดดำเนินการโดย งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์