เรียนเสริมวันเสาร์ ม.1-ม.3

ประกาศจากโครงการ GEP:SME

เรื่อง เรียนเสริมวันเสาร์ ม.1-ม.3

เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-15.30 น

หมายเหตุ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 08.00-12.00น.