ทดสอบก่อนเรียนเสริมวันเสาร์ (Pre-test) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในการทดสอบก่อนเรียนเสริมวันเสาร์ (Pre-test) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12-1/14 , 2/11-2/14 และ 3/11-3/14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์