เรียนพิเศษวันเสาร์ ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เริ่มเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เวลา 07.30 – 15.30 น.

การแต่งกาย ม.1 ใส่ชุดนักเรียม.2 และ ม.3 ใส่ชุดโครงการ GEP

หมายเหตุ วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น.