อบรมการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (โดรน)

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 จำนวน 1 คน , 5/11 จำนวน 1 คน และ 5/12 จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรม การสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (โดรน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ.2567 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน (อาคาร 7) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)