กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมาโครงการ GEP โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ได้จัดซุ่มอาหารเลี้ยงนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทางโครงการ GEP และโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและทุกๆท่านช่วยช่วยสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ วัตถุดิบท้ังในการจัดซุ่มครั้งนี้ด้วย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม