การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKIT) ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชนัญญา เลิศวัฒนามงคล ม.5/11

นางสาวมุจลินท์ ศรีศุภโชค ม.5/11

นักเรียนโครงการ Gifted Education Program

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKIT) ระดับนานาชาติ

NISC 7th Nairong International Students’ Conference 2023