ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รุ่นที่ 3)

นายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสมจิตต์ ลิ้มโพธิ์แดน หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11 จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ (รุ่นที่3) โครงการนักเรียนเตรียมแพทย์กับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่างวันที่ 4-17 กันยายน พ.ศ.2566 ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์