ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(โรงพยาบาลสัตว์)

นายอนันต์ ปิงยศ หัวหน้าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11 จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ เข้าร่วม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทักษะด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-1 กันยายน พ.ศ.2566 ณ โรงพยาบาลสัตว์บีเอ็มเอช สาขาเอกชัย