สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ค่าย 2/2566

ขอแสดงความยินดี

นายภาคภูมิ อ๋าประยูร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม สอวน. วิชาดาราศาสตร์ 2/2566

ศูนย์สอบ โรงเรียนสามแสนวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย