ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567

💗💚 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 🎉🎉🎉