ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11-1/14 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ.2567 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา