การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักเรียนวัดปทุมคงคา วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์