มอบตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (โควตา) โครงการ Gifted Education Program

นายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2567 ณ หอประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์