ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์ The Voice mws on stage รอบ battle round

ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์ The Voice mws on stage รอบ battle round ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.50-17.00 ณ หอประชุมชมพูพันธ์ทิพย์