การแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ “ปีกหมุนประลองลองปัญญา”(Drone Mission)

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 คน เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ“ปีกหมุนประลองลองปัญญา”(Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร