การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการส่งเสริมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566