รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตฯ จำนวน 1 อัตรา

**ประกาศ** รับสมัครงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา” จำนวน 1 อัตรา เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิฯ ปวส./ปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2565