ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิซาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (Gifted Education program in Science Maths and English)

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิซาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (Gifted Education program in Science Maths and English)

Read more

กำหนดการโครงการ GEP สอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2566

แผนผังจัดงานรับนักเร

Read more