เชิญชวนนักเรียนส่งผลงานประกวดโปสเตอร์วันพ่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 💗💚
เชิญชวนนักเรียนส่งผลงานประกวดโปสเตอร์วันพ่อ ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร