สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการ GEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการ GEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566