ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิซาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (Gifted Education program in Science Maths and English)