เข้าร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และ Harbin Engineering University

นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ นางสุชัญญา แสนสุมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครู เข้าร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และ Harbin Engineering University ข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาจีนและส่งนักเรียนเข้าศึกษาด้านภาษาจีน และวิศวกรรมหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2566 ณ Harbin Engineering University สาธรณรัฐประชาชนจีน