กิจกรรม English Camp เดือนตุลาคม 2566

ถึงนักเรียน โครงการ GEP ทุกคน

เรื่อง กิจกรรม English Camp เดือนตุลาคม 2566

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย จัดกิจกรรม English Camp ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2566 รวม 15 วัน ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1)นักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ค่าใช้จ่าย 48,000 บาท
2) นักเรียนอายุมากกว่า 15 ปี ค่าใช้จ่าย 45,000 บาท

โรงเรียนเครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

  1. สวนกุหลาบ(ธนบุรี)
  2. สวนกุหลาบ(รังสิต)
  3. สตรีวิทยา3
  4. โพธิสาร
  5. เทพศิรินทร์นนท์
  6. มัธยมวัดสิงห์
  7. เบจมราชาลัย

สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานโครงการ Gifted

“การเดินทางเพื่อออกไปหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ”