รับสมัครโครงการพิเศษ ม.1 และ ม.4 วันที่ 14 – 18 ก.พ. 66 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัคร 💗💚โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

🤖ห้องเรียนโครงการพิเศษ
สมัครทาง(ออนไลน์:ออนไซต์)
😎 GEP:SME Gifted Education Program
😎 EP English Program

รับสมัครโครงการพิเศษ ม.1 และ ม.4 วันที่ 14 – 18 ก.พ. 66

📌 สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 4 มี.ค. 66
📌 สอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 5 มี.ค. 66
📌 ประกาศผลและรายงานตัว ม.1 และ ม.4 วันที่ 8 มี.ค. 66
📌 มอบตัว ม.1 และ ม.4 วันที่ 10 มี.ค. 66

🤖ห้องเรียนปกติ
สมัครทาง (ออนไลน์:ออนไซต์)

รับสมัครความสามารถพิเศษ ม.1

📌 รับสมัคร วันที่ 11 – 12 มึ.ค. 66
📌 สอบคัดเลือก วันที่ 15 มี.ค. 66
📌 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 16 มี.ค. 66
📌 มอบตัว ม.1 ความสามารถพิเศษ วันที่ 1 เม.ย. 66

รับสมัครห้องเรียนปกติ ม.1

📌 รับสมัครวันที่ 11 – 15 มี.ค. 66
📌 สอบคัดเลือก 25 มี.ค. 66
📌 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 29 มี.ค. 66
📌 มอบตัว ม.1 ห้องเรียนปกติ วันที่ 1 เม.ย. 66

รับสมัครห้องเรียนปกติ ม.4

📌 รับสมัครวันที่ 11 – 15 มี.ค. 66
📌 สอบคัดเลือก 26 มี.ค. 66
📌 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มี.ค. 66
📌 มอบตัว ม.4 แผนการเรียนปกติ วันที่ 2 เม.ย. 66