การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

งานรักษาดินแดน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2565
#สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเพื่อติดตามข่าวสาร
ติดต่อ : ครูวรวิทย์ มัคคารมย์ ครูเผด็จ ฉิมพันธ์