Thailand Spelling Bee 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนภจร หล่อวิจิตรกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันด้านคำศัพท์ และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee , TSB 2023 คะแนน 91.25 / 100

และได้เป็นตัวแทนภาคกลางในการแข่งขัน ระดับประเทศ