กิจกรรมรุ่นพี่แนะแนวรุ่นน้อง ปีการศึกษา 2566

นางสาวฐิตา ศศะรมย์ และนางสาวธัญธิดา อ่อนคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ได้จัดกิจกรรมรุ่นพี่แนะแนวรุ่นน้อง เล่าประสบการณ์และแนะนำการเตรียมตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 เพื่อให้รุ่นน้องได้มีการเตรียมตัวสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการนักเรียนเตรียมแพทย์ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567