รายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนในการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โดมชมพูเขียว โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์