ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการนักเรียนเตรียมแพทย์

นายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก8 ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการนักเรียนเตรียมแพทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 และ 4/11 ซึ่งเป็นนักเรียนโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อชี้แจงระเบียบข้อบังคับ ให้นักเรียนได้มีการเตรียมตัวสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการนักเรียนเตรียมแพทย์ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์