มอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนในการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และมอบทุนการศึกษาประเภท ก (ทุนเรียนดีต่อเนื่อง) จำนวน 2 ทุน , ทุนการศึกษาประเภท ค (ทุนเรียนดี) จำนวน 15 ทุน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โดมชมพูเขียว โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์