การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นำนักเรียนในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO:World Robot Olympiad) ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ROBOMISSION)ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต ผลการแข่งขันทั้ง 2 ทีม เป็นดังนี้ 1.GEP_MWS อันดับที่ 58 ได้คะแนน 67 คะแนน 2.The Next Era อันดับที่ 63 ได้คะแนน 52 คะแนน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร