การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนพร ลิ่มเจริญพานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1